Międzynarodowy dzień Obrony Cywilnej

Data wydarzenia: 01-03

Celem działania Obrony Cywilnej jest ochrona ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie dobytku kultury, udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i ich skutków. Dzień obrony cywilnej powstał w dowodzie uznania wysiłku, i dokonań wszystkich krajowych służb odpowiedzialnych za zwalczanie klęsk żywiołowych.