Miedzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Data wydarzenia: 09-12

Święto wyznaczone przez ONZ w 2003 roku mające na celu zwiększanie świadomości na temat korupcji i jej piętnowanie.