Rocznica aktu 5 Listopada

Rocznica: 108
Data wydarzenia: 05-11-1916

5 Listopada 1916 roku przedstawiciele zaborców Polski – władze niemieckie i austro-węgierskie wydały proklamację, z podpisami swych generalnych gubernatorów von Beselera i Kuka, zawierającą obietnicę powstania Królestwa Polskiego. Celem tej obietnicy była próba utworzenia armii Królestwa Polskiego, która mogła pomóc w walce z Rosją w czasie I wojny światowej. Polska miała mieć monarchią dziedziczną podobnie jak ówczesne Niemcy i Austro-Węgry. Ten akt jest bardzo ważny dla Polskiej historii, bo na jego mocy już nieco ponad dwa lata później Polska ponownie stała się  państwem niepodległym. Monarchowie słowa dotrzymali.