Rocznica bitwy pod orszą

Rocznica: 507
Data wydarzenia: 08-09-1514