Rocznica bitwy pod orszą

Rocznica: 510
Data wydarzenia: 08-09-1514