Rocznica bitwy pod Racławicami

Rocznica: 230
Data wydarzenia: 04-04-1794

Rocznica zwycięskiej bitwy wojsk wojsk polskich, pod dowództwem naczelnika Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Rac%C5%82awicami