Rocznica bitwy pod Węgrowem

Rocznica: 161
Data wydarzenia: 03-02-1863

Bitwa miała miejsce 3 Lutego 1983 roku podczas powstania styczniowego. Jest to szczególna bitwa gdyż 1000 polskich kosynierów ruszyło z atakiem na Rosyjskie armaty. Operacja się udała a wieść o sukcesie została utrwalona w wielu działach literackich. Ten szaleńczy atak nazywano potem „Polskimi Termopilami”, porównując go do heroicznych walk starożytnych Spartan.