Rocznica Hołdu Pruskiego

Rocznica: 499
Data wydarzenia: 10-04-1525

10 kwietnia 1525 w Krakowie Albrecht Hohenzollern – wielki mistrz zakonu krzyżackiego złożył hołd Zygmuntowi I Staremu ustanawiając Księstwo Pruskie jako lenno Polskie (Księstwo podległe Królestwu Polskiemu).