Rocznica III rozbioru Polski

Rocznica: 229
Data wydarzenia: 24-10-1795

24 października 1795, monarchowie Rosji, Prus i Austrii uzgodnili wzajemnie traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ostatni, pełny, III rozbiór Rzeczypospolitej. Polska na 113 lat zniknęła z mapy Europy.

Król Stanisław August Poniatowski opuścił Warszawę i w asyście rosyjskich wojskowych udał się do Grodna a następnie abdykował 25 listopada na rzecz Rosji. Stanisław August Poniatowski zmarł w Petersburgu 12 lutego 1798. Był to ostatni król Polski.