Rocznica Intronizacji Rady Regencyjnej

Rocznica: 107
Data wydarzenia: 27-10-1917

Dnia 27 Października 1917 roku została powołana do życia Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. W skład niej weszli arcybiskup warszawski i Prymas Królestwa Polskiego Aleksander Krakowski, Prezydent Miasta Warszawy książę Zdzisław Lubomirski oraz hrabia Józef Ostrowski.
Rada regencyjna stworzyła podwaliny Państwa Polskiego, organizując zalążek Polskiej armii i całą administrację, w czasie gdy formalnie Polska znajdowała się jeszcze pod zaborami. Po prawie roku pracy dnia 7 Października, Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Królestwa Polskiego a dnia 11 Listopada przekazała władanie Polską Armią Józefowi Piłsudskiemu. Było to ciało kluczowe dla odzyskania przez Polskę niepodległości.