Rocznica koronacji Bolesława Chrobrego – pierwszego Króla Polski.

Rocznica: 999
Data wydarzenia: 18-04-1025

18 Kwietnia 1025 roku odbyła się koronacja pierwszego Króla Polski – Bolesława Chrobrego. Ta koronacja potwierdziła niezależność i suwerenność Państwa Polskiego. Koronacja miała duży wydźwięk propagandowy, zrównała pozycję naszego kraju z innymi krajami chrześcijańskimi.