Rocznica napadu Rosji Sowieckiej na Polskę

Rocznica: 85
Data wydarzenia: 17-09-1939

17 Września 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny, ZSSR pod wodzą Józefa Stalina napadł na Polskę, która już od 1 września 1939 roku była w stanie wojny z III Rzeszą. Przez niektórych historyków akt ten określany jest IV rozbiorem Polski. Ogromną część ziem zajętych przez sowietów nigdy nie udało się nam już odzyskać. Straciliśmy między innymi Lwów, który był od zawsze bardzo ważnym Polskim miastem.