Rocznica niemieckiej operacji wysiedleńczej „Woherwolf”

Rocznica: 81
Data wydarzenia: 24-06-1943

W nocy z 23 na 24 Czerwca 1943 roku rozpoczęła się nazistowska operacja wysiedleńcza ludności Polski z terenów Zamojszczyny. W trakcie operacji zostało wysiedlonych od 30 do 60tys Polaków. Operacja miała za zadanie stworzyć miejsce do osiedlania się niemieckiej ludności.