Rocznica Oblężenia Jasnej Góry podczas Potopu Szweckiego

Rocznica: 364
Data wydarzenia: 18-11-1655

Oblężenie Jasnej Góry trwało od  18 listopada – 27 grudnia 1655 roku. Nieudane oblężenie było momentem zwrotnym podczas Potopu Szweckiego. Wojska Polskie mogły w końcu przejść do ofensywy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obl%C4%99%C5%BCenie_Jasnej_G%C3%B3ry