Rocznica obrony Olsztyna podczas wojny Pruskiej

Rocznica: 503
Data wydarzenia: 26-01-1521

26 stycznia1521 Krzyżacy zdobywając wcześniej tereny wokół, rozpoczęli nieudany szturm na zamek w Olsztynie. Jako ciekawostkę należy podać, że atak się nie powiódł, gdyż twierdza została umocniona i przygotowana do obrony przez Mikołaja Kopernika, który następnie kierował jej obroną. Można zatem powiedzieć, że z całą pewnością Mikołaj Kopernik, oprócz tego, że był wielkim uczonym był również patriotą.