Rocznica ogłoszenia Niepodległości Polski przez Radę Regencyjną

Rocznica: 106
Data wydarzenia: 07-10-1918

7 Października 1918 r Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski. Jest to prawidłowa data odzyskania niepodległości podczas gdy w opinii publicznej świętujemy 11 Listopada. 11 Listopada marszałek Piłsudski przejął jedynie władze nad wojskiem Polskim, podczas gdy Polska faktycznie cieszyła się niepodległością już ponad miesiąc.