Rocznica opuszczenia Polski przez ostatnich żołnierzy Radzieckich.

Rocznica: 31
Data wydarzenia: 18-09-1993

17 września 1993 roku prezydent Lech Wałęsa przyjął od gen. Leonida Kowalowa meldunek o zakończeniu wycofywania wojsk rosyjskich z Polski. Ostatni żołnierze opuścili Polskę 18 września.