Rocznica pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz

Rocznica: 84
Data wydarzenia: 14-06-1940

14 czerwca 1940 roku hitlerowskie Niemcy rozpoczęły masowy mord na Polakach.  Z Tarnowa wyruszył pierwszy transport więźniów politycznych do KL Auschwitz. Wywieziono 728 osób (lub 753 – w zależności od źródła). Zdecydowaną większość stanowili polscy więźniowie polityczni. Zaledwie 200 z nich zdołało przeżyć wojnę. Cześć Ich Pamięci.