Rocznica podpisania Konfederacji Warszawskiej

Rocznica: 451
Data wydarzenia: 28-01-1573

Jest to rocznica podpisania uchwały, która gwarantowała swobodę wyznania szlachcie mieszkającej na terenach Rzeczypospolitej. Gwarantowała bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze. Polska od zawsze była krajem tranzytowym, wielokulturowym. Obok siebie mieszkali protestanci, żydzi, katolicy, tatarzy a także wiele innych mniejszych grup religijnych. Był to idealny przykład zdrowej tolerancji (w przeciwieństwie do tego, co się dzieje dzisiaj w europie).