Rocznica podpisania Traktatu Lizbońskiego

Rocznica: 17
Data wydarzenia: 13-12-2007

Traktat Lizboński jest traktatem reformującym Wspólnotę Europejską. Dopiero od tej daty możemy mówić o Unii Europejskiej. Zawierał informacje o trybie głosowań, ilości europosłów i sposobie tworzenia wspólnego prawa. Wraz z podpisaniem traktatu Polska jak i inne kraje Unii Europejskiej wyrzekła się suwerenności w niektórych dziedzinach. Prawo Unii Europejskiej ma wyższość nad prawem poszczególnych krajów w tym Polski. Było to pierwsze tak mocne ograniczenie suwerenności naszego kraju po roku 1989. Na szczęście Unia Europejska nie posiada armii, w związku z tym w każdej chwili możemy zrezygnować z wykonywania poleceń Brukseli. Bardzo niebezpieczny jednak jest fakt prac nad wspólną obronnością, której zagorzałym zwolennikiem jest brat podpisującego traktat ówczesnego prezydenta św. pamięci Lecha Kaczyńskiego – Jarosław Kaczyński. W takim przypadku w razie odmowy wykonywania poleceń z Brukseli, istnieje możliwość interwencji zbrojnej armii Unii Europejskiej na naszym terytorium.