Rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II (Dzień papieża)

Rocznica: 40
Data wydarzenia: 16-10-1978

Dzień papieża został uchwalony przez sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodzone jest w dniu 16 Października – w rocznicę wybrania arcybiskupa Krakowskiego Karola Wojtyły na papieża.

  • Kamil Mondragon Kowalski

    Dzień Papieża Jana Pawła II
    16 października 1978 roku Kardynał Karol Wojtyła, abp metropolita krakowski został na konklawe wybrany przez kolegium kardynalskie papieżem. W Rzymie o godzinie 18:18 z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej ukazał się biały dym oznajmiający wybór nowego papieża. O 18:44 Kardynał Pericle Felici ogłosił światu: Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!

  • Kamil Mondragon Kowalski

    strasznie uboga ta notatka wasza