Rocznica powstania Księstwa Warszawskiego

Rocznica: 217
Data wydarzenia: 07-07-1807

Zostało stworzone przez cesarza Francuzów Napoleona I oraz cesarza Rosji Aleksandra I w 1807 roku na mocy traktatów pokojowych, zawartych pomiędzy tymi Państwami. W tym czasie Polska była już po 3 rozbiorze, więc nie istniała na mapach. Stworzenie podległego Francji Księstwa Warszawskiego dawało nadzieję na odzyskanie niepodległości. Niestety Polska nie dysponowała na tyle dużą siłą aby się bronić tych namiastek niepodległości samodzielnie, więc po klęsce Napoleona w 1812roku na tereny księstwa Warszawskiego wkroczyły wojska rosyjskie, odbierając nam nadzieje na niepodległość na cały kolejny wiek.