Rocznica rozpoczęcia operacji „Ostra Brama”

Rocznica: 80
Data wydarzenia: 07-07-1944

7 Lipca 1944 roku rozpoczęła się operacja „Ostra Brama” oddziałów Armii Krajowej. Celem operacji było samodzielne wyzwoleni – zamieszkałego głównie przez ludność Polską – Wilna spod okupacji wojsk niemieckich i pokazanie się nadchodzącej Armii Czerwonej jako gospodarz terenu.

Około 4 tysięcy żołnierzy AK wspieranych przez dwa działka przeciwpancerne oraz kilka moździerzy i granatników,  zaatakowało umocnienia niemieckie od najsilniej bronionej, południowo-wschodniej strony. Pozycje te były obsadzone przez kilkanaście tysięcy żołnierzy niemieckich popartych silną artylerią, czołgami a także wsparciem lotniczym.

Odważny plan przejęcia dobrze umocnionego miasta przed przybyciem Armii Czerwonej niestety się nie powiódł. Do Wilna wkroczyły wojska sowieckie dysponujące kilkukrotnie większą siłą niż wojska niemieckie, zmusiły je do kapitulacji i zajęły Wilno.