Rocznica śmierci Aleksandra Wielopolskiego

Rocznica: 147
Data wydarzenia: 30-12-1877

30 Grudnia 1877 roku zmarł Murgrabia Aleksander Wielopolski. Bardzo niejednoznaczna i ciekawa postać z czasów rozbiorów. Pomimo tego, że urzędował jedynie dwa lata, swoją dumą i niezachwianą pewnością siebie, zasłużył na dużą sławę. Tak o nim pisał sam marszałek Józef Piłsudski:

„Chciałem go kochać za wielkość, bo miał on dumę i godność swego narodu. Widzę wspaniałą scenę – pałac zimowy w ogromnym Petersburgu, liczny zastęp dygnitarzy czeka na wejście cara, czekają — stojąc, pokornie i cierpliwie — margrabia siedzi. Gdy zwrócono mu uwagę, by powstał, gdyż majestat rosyjski ma wejść w tej chwili, odpowiedział: „Przed królem swoim dopiero powstanę”. Nie był niewolnikiem, wielka siła, wielka duma. Padł, zduszony obręczą bagnetów z jednej i z drugiej strony, padł pod siłą pogardy, gnieciony często potwarzą nienawiści”.

Aleksander Wielopolski reprezentował zatem w swojej polityce dumny styl królewski, z jednej strony nie kłaniał się wrogom a z drugiej nie dążył do rewolucji i zbędnego rozlewu krwi. Przypominamy, że w 1831 oraz w 1863 doszło do dwóch powstań kolejno listopadowego i styczniowego. Oba powstania skończyły się fiaskiem i nasileniem represji okupantów.