Rocznica śmierci gen. Władysława Sikorskiego (Katastrofa lotnicza w Gibraltarze)

Rocznica: 81
Data wydarzenia: 04-07-1943

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Sikorski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_lotnicza_w_Gibraltarze