Rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego

Rocznica: 76
Data wydarzenia: 25-05-1948

Skazany na śmierć przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, za działalność opozycyjną. Stracony 25 Maja 1948 roku. Wcześniej żołnierz Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Pilecki