rocznica ucieczki Witolda Pileckiego z KL Auschwitz

Rocznica: 78
Data wydarzenia: 27-04-1943

W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. Witold Pilecki uciekł z KL Auschwitz, do którego dobrowolnie trafił w 1940 r., m.in. w celu zdobycia informacji o niemieckich zbrodniach. Po ucieczce rotmistrz Pilecki zabiegał o podjęcie przez polskie podziemie akcji zbrojnej w obozie.