Rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki

Rocznica: 278
Data wydarzenia: 04-02-1746

Urodził się w Polsce ale studiował w Paryżu, przebywał też w Dreźnie. W końcu popłynął w dwumiesięczną podróż do Stanów Zjednoczonych.

Miał bardzo duży udział w walkach USA o niepodległość czyli wyzwolenie się spod kolonializmu Brytyjskiego. Posiadał doskonałe zdolności wojskowe, inżynierskie i fortyfikacyjne, które zostały docenione przez samego Jerzego Waszyngtona – pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Wrócił także do Polski, gdzie w dość krótkim czasie zdobył uznanie wojskowych i objął we władanie jedną z trzech dywizji wojsk koronnych rzeczypospolitej. Doskonale dowodził Polskimi wojskami w wojnie z armią rosyjską m.in. w bitwie pod Zieleńcami oraz Dubieńką.  Niestety król August Poniatowski dołączył do konfederacji Targowickiej i Tadeusz Kościuszko był zmuszony złożyć broń i emigrować.

Na emigracji opracował koncepcję organizacji powstania narodowego i doprowadził do jego wybuchu. Niestety powstanie z różnych względów zakończyło się klęską i przyczyniło do trzeciego rozbioru Polski.

Tadeusz Kościuszko był jednym z najwybitniejszych Polskich i Amerykańskich generałów.