Rocznica utworzenia Legionów Polskich we Włoszech

Rocznica: 227
Data wydarzenia: 09-01-1797

W roku 1797 w związku z III rozbiorem Polski, we Włoszech zostały utworzone jednostki wojska polskiego tak zwane Legiony Polskie. Twórcą legionów był Jan Henryk Dąbrowski. Legiony składały się z emigrujących z terenów Polski, żołnierzy. Celem ich utworzenia była walka o niepodległość Polski. Komendy w stworzonym wojsku były wydawane po Polsku, mundury legionów również były wzorowane na mundurach Polskich. Legiony Polskie stały się symbolem wiary w niepodległość. Napisana przez Józefa Wybickiego pieśń legionistów, zwana też Mazurkiem Dąbrowskiego, w XX wieku została polskim hymnem narodowym.