Rocznica utworzenia Szarych Szeregów

Rocznica: 85
Data wydarzenia: 27-09-1939

27 Września 1939 roku powstały Szare Szeregi czyli organizacja Związku Harcerstwa Polskiego. Organizacja współpracowała podczas wojny z Armią Krajową. Szare szeregi prowadziły akcje propagandowe i zbrojne. Udało im się między innymi odbić transport więźniów do Oświęcimia. Jednym z najbardziej znanych członków był Tadeusz Zawadzki „Zośka”.