Rocznica uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim

Rocznica: 160
Data wydarzenia: 02-03-1864

2 marca1864 – Cesarz Aleksander II Romanow wydał dekret o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim. Chłopi od tej pory zamiast pracować na ziemiach Pana, dostali ziemie na własność. Uwłaszczenie było jednym z wielkich osiągnięć tamtych czasów.