Rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej

Rocznica: 15
Data wydarzenia: 01-05-2004