Rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej

Rocznica: 17
Data wydarzenia: 01-05-2004