Rocznica wkroczenia wojsk polskich na Kreml

Rocznica: 414
Data wydarzenia: 09-10-1610

9 października 1610 r., polskie chorągwie pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego wkroczyły na Kreml moskiewski.