Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Rocznica: 85
Data wydarzenia: 01-09-1939

Trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku II Wojna Światowa była największym konfliktem zbrojnym w historii świata. Za datę wybuchu wojny uznaje się atak III Rzeszy na Polskę, który miał miejsce 1 września 1939. Data zakończenia wojny to 2 września 1945 roku czyli podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji przez Japonię.