Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Rocznica: 161
Data wydarzenia: 22-01-1863