Rocznica wybuchu Rzezi galicyjskiej

Rocznica: 178
Data wydarzenia: 19-02-1846

Powstanie chłopskie na terenach zachodniej Galicji w drugiej połowie lutego i marca 1846 roku. Powstanie miało charakter antyszlachecki i antypańszczyźniany. W swojej pierwszej fazie charakteryzowało się napadami na dwory oraz pogromami ludności ziemiańskiej, urzędników dworskich i rządowych. Jednym z najbardziej istotnych powodów wybuchu powstania był fakt, że chłopi musieli odpracowywać aż do 3 dni w tygodniu pańszczyzny. Można powiedzieć że 3/7 czyli 42% swojego czasu musieli poświęcać na prace obce, nie mogąc rozwijać swoich gospodarstw. W dniu dzisiejszym dzień wolności podatkowej wypada 11 Czerwca czyli zwykły pracownik pracuje niemal pół roku na Państwo (obciążenie podobne albo i większe od tego z 1846r).