Rocznica wybuchu wojny Polsko-Bolszewickiej

Rocznica: 105
Data wydarzenia: 14-02-1919