Rocznica wybuchu wojny Polsko-Bolszewickiej

Rocznica: 100
Data wydarzenia: 14-02-1919