Rocznica zawiązania Armii Krajowej

Rocznica: 82
Data wydarzenia: 14-02-1942

Dnia 14 lutego 1942 roku została sformowana Armia Krajowa. W ten sposób Polskie Państwo Podziemne zyskało oficjalną jednostką wojskową. Było to jedynie potwierdzenie zbrojnego charakteru Polskiego Państwa Podziemnego. Zabieg ten również wzmacniał morale uczestników walk o niepodległość. Polska posiadała co prawda konspiracyjną ale własną Armię.  Celem Armii Krajowej było doprowadzenie do wybuch ogólnopolskiego zwycięskiego powstania. Do tego czasu Armia zajmowała się dywersją, sabotażem, propagandą i planowaniem działań wojskowych. W późniejszym czasie Armia Krajowa włączyła się do walki partyzanckiej.