Rocznica zawiązania Konfederacji Targowickiej

Rocznica: 229
Data wydarzenia: 18-05-1792

Konfederacja targowicka została zawiązana przez polskich magnatów porozumieniu z władczynią Rosji – carycą Katarzyną II. Domagali się oni przywrócenia poprzedniego ustroju państwa, protestowali przeciwko postanowieniom konstytucji 3 maja, która między innymi ustanawiała w Polsce monarchię dziedziczną i odbierała głos szlachcie nie posiadającej ziemi. Wynikiem konfederacji targowickiej były późniejsze rozbiory Polski. Konfederację targowicką dziś traktuje się jako jedną z największych zdrad narodowych.