Rocznica zbrodni w Szarajówce

Rocznica: 81
Data wydarzenia: 18-05-1943

Rankiem 18 maja 1943 roku do Szarajówki (obecnie województwo lubelskie) wkroczyły odziały Shutzpolizei i SS złożone z Niemców i Ukraińców. Celem SS było uzyskanie informacji o partyzantach. Na główny plac na wsi wyciągnięto z domów mieszkańców, poddano ich torturom a ich domy ograbiono.

Po przesłuchaniach zdecydowaną większość mieszkańców zamknięto w domach po czym je podpalono. Tego dnia spłonęło żywcem 59 osób z czego aż 30 dzieci.