Rocznica zbrodni w Szaulicze

Rocznica: 78
Data wydarzenia: 07-07-1943

7 Lipca 1943 roku do wsi Szaulicze w dawnym woj. białostockim, powiat wołkowyski wkroczyły wojska Niemieckie. Niemcy oskarżyły mieszkańców wsi o wspieranie działalności partyzanckiej. Mieszkańców wygnano ze swoich domów, zamknięto w chlewach i kazano kopać sobie mogiły a następnie rozstrzelano. Wszystkie domy spalono. Tylko tego jednego dnia zamordowano w ten sposób 336 osób, w tym aż 120 dzieci. Była to jedna z wielu tego typu zbrodni niemieckich na Polskiej ludności cywilnej.