Rocznica zwodowania pierwszego Polskiego okrętu Wojennego – „Smok”

Rocznica: 450
Data wydarzenia: 15-06-1571

Galeon „Smok” został wybudowany w Elbląskiej stoczni na polecenie króla Zygmunta II Augusta. Miał stanowić zalążek Polskiej floty morskiej. Nazwa smok jest jedynie domniemana, gdyż statek posiadał na dziobie galion w formie głowy smoka.