Rocznica odzyskania Niepodległości

Rocznica: 106
Data wydarzenia: 11-11-1918

Obchodzona dnia 11 Listopada rocznica odzyskania niepodległości jest datą przekazania władzy nad wojskiem Polskim marszałkowi Piłsudskiemu. Już wcześniej bo dnia 7 Października Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski. Rocznica ogloszenia Niepodleglosci Polski przez radę regencyjną.